arbolet.png

Jdi na obsah Jdi na menu
 


SmileyCentral.com

O štěstí

1.

Šťastný je ten, kdo se za štěstím nehoní jako za motýlem,

ale je vděčný za vše, co se mu nabízí.

Phil Bosmans

2.

Lidem se téměř nikdy nedaří být sťastní,

protože stále vidí minulost lepší, neř byla,

přítomnost horší, než je,

a budoucnost růžovější, než bude.

Marcel Pagnol

3.

Štěstí je zapomenout  na sebe.

Alžběta od Nejsv. Trojíce

4.

Mnoho lidí se připravuje o malé štěstí,

protože hledají to velké.

Pearl S. Bucková

5.

Štěstí si poprvé všimneme tehdy,

když nás za bouřívých okolností opouští.

Marcel Achard

6.

Štěstí je jen v lásce,

v myšlence a v dobrotě srdce.

Všechno ostátní je bolest.

Otokar Březina

7.

Mnohem více než ve věcích,

nacházíme štěstí v duší,

Augustin Guillerand

8.

Nejšťastnější člověk je ten,

který štěstí nepotřebuje.

Senera

9.

Opravdové štěstí stojí málo - je-li drahé,

nestojí za nic.

Frannqis René de Chateaubriard

10.

Radosti se nelze zmocnit,

musí se tě zmocnit sama.

Nelze jí klást podmínky.

Paul Claudel

11.

Nic na světě Vás nemůže učinit štastnými,

pokud to  nedokážete vy sami.

Friedrich Bodenstedt

12.

Nejchudší člověk touží po tom,

aby hodinu netrpěl nouzí,

chudí člověk chce prožít jeden krásný den

a bohatý člověk požaduje štastný život.

Marie Ebner-Eschenbachová

13.

Štěstí spočívá v tom,

že netoužíme po ničem jiném,

než co máme.

Ennio Flaiano

14.

Štěstí je toto: hledat pravdu až po nejzazší mez,

již nelze překonat

Sv. Augustin

15.

Lidé říkají, co chtějí.

Ale tak to není.

Chtějí štěstí, a usilují o hmotné statky.

Walther Rathenau

16.

Jen prostí lidé nehledají štěstí.

Vladimír Holan

17.

Vědomí, že jsme upřimní sami k sobě,

je největším štěstím vůbec.

mong-c´

18:

Štěstí je způsob života.

Ugo Ojetti

19.

Štěstí pramení ze srdce: ne z majetku,

nýbrž z toho, že nalezneme smysl bytí,

a ze společnenství s Absolutnem.

Jean Darielou

20.

Když se člověk vrací domů z dlouhé cesty,

spatří starou bránu svého města a na obou březích

řeky uslyší ženy aděti mluvit jeho rodnou řečí.

Není to štěstí?

Ťin Šeng-tchan

21.

Štěstí je přímoo úměrné prostotě.

Většína lidí je tak mmálo šťastná proto,

že žije příliš složítě.

Rudolf Delius

22.

Jedným opravdovným štěstím

je být poctivý.

Christian F. Cellert

23. 

Štěstí je teplá přikrývka.

Charle Schultz

24.

Máme sklon zapomínat,

že štěstí není dosáhnout něčeho,

co nemáne; naopak je to objevení

a docenění toho, co máme.

Fredrich Koeng

25.

Největší štěstí, jehož můžeme dosáhnout,

je půoznání, že štěstí nakonec není

nezbytně nutné.

Willliam Saroyan

26.

Člověk nemůže být šťastný,

pokud nežije moudře, krásně a spravedlivě.

Epikáros

27.

Klíčem ke štěstí je odpuštění.

Gerald G. Jampolsky

28.

Touha po opravdovém štěstím osvobozuje člověka

od nezřízeného lpění na statcích tohoto světa

aby dosáhla svého naplnění v patření na Boha

a v Boží blaženosti.

Kaatechismus katolické církve

29.

Třebaže chvíle radosti záhy pomine,

zůstává po ní trvalá naděje a ještě

trvalejší vzpomínka.

Jean Paul

30.

Mít co dělát, koho milovat a v co

doufat - to jsou ingredience štěstí.

Nino Salvaneschi

31.

Štěstí je věční život

pramenící ze spojení s Bohem.

Jan Pavel ll

32.

Šťastný je ten,

kdo dokáže najít rovnováhu

mezi  svými touhami a možnostmi.

Johann H. Pestalorzi

33.

Štěstí tvého života nezávisí na tom,

jak se utváří tvůj osud, ake na tom,

jak se vůčí němu zachováš.

Erich Fromm

34.

Štěstí člověka spočívá v dokonalosti jeho přirozenosti,

a jeho přirozenost není ničím jinýmnež součtem všech sil,

jimž jej odařil Stvořitel.

Vasilij Ščukovskij

35.

Být

štastný znamená mít to,

co srdcepotřebuje.

Jong Zink

36.

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná pamět.

Albert Schweitzer

37.

Největší štěstí člověka spočívá

v nadpřirozeném patření na Boha.

Sv. Tomáš Akvinský

38.

Štěstí patří tém,

kdo si vystačí sami.

Aristotelé

39.

Plné štěstí je láska.

Angelus Silesius

40.

Co je každé pozemské štěstí proti Ježíšovu příslibu,...

abyste byli tam kde jsem já"?

Dag Hammarskýóld