arbolet.png

Jdi na obsah Jdi na menu
 


SmileyCentral.com

O lásce

1.

Láska je uměnéí;

na světě není nic důležitějšího, než se tomuto umění naučít.

Erich  Fromm

2.

V životě není důležité,

koho milujeme, ale skutečnost že milujeme.

Marcel Proust

3.

Opravdová láska

myslí na daný okamžik a na věčnost, ale nikdy na délku trvámí.

Fredrich Nietzsche

4.

  Milovat znamená

být světlem a teplem pro toho  druhého.

Agid  Broeckhovenová

5.

Od  věčnosti jsme byli mezi sebou spojeni.

Usilovnou touhu navrátit se k  této původní jednotě nazýváme láskou.

Platón

6.

Jedině co bude důležité,

až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.

Albert Schweitzer

7.

Srdce zná důvody.

o nichž rozum nic neví.

Blaise Pascal

8.

Jestliže mlčíš, mlč z lásky;

jestliže mluvíš, mluv z lásky;

jestliže napomínáš, napomínej z lásky;

jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.

Sv. Augustin

9.

Nemilovat je téměř jako vraždit.

Boris  I. Pasternak

10.

Láska k Ježiši má natolik naplňovat naši mysl i srdce,

že už nebudeme věnovat  pozornost láscelidské.

Sám Ježiš bude žárlivěochraňovat  srdce těch,

kdo se mu darovali.

Matka Tereza z Kalkaty

11.

Láska je zázrak,

který se může udát kdykoliv.

Friedrich Důrrenmatt

12.

Kdo je dokonalý v lásce,

je dokonalý v duchovním životě.

Sv. Tomáš Akvinský

13.

Jestliže obdarováváš s myšlenkou:

"Dostanu  něco na oplátku", nedostaneš nic.

Jenom  tehdy, když dáváš

a nečekáš nic zpět, dostaneš všechno.

Michel Quoist

14.

Lidí této  země vyjadřují svou lásku růžemi.

Pán však posílá jako znamení své lásky trny.

Sv. Terezie z Avily

SmileyCentral.com

15.

Před tváří Pána je cennější drobeček čisté lásky,

než všechny ostatní skutky dohromady.

Sv. Jan od Kříže

16.

Kdo čeká vděk za svou lásku,

nemilije doopravdy.

Heinrich Wolígang Seidel

17.

Nic není takovým tajemstvím

jako láska.

Peter Lippert

18.

Láska je něco velikého - každátěžkost

se s ní stává lehkou a každá obtiž snesitelnou.

Břímě se s ní nese bez námahy a vše

trpké chutná sladce a libě.

Čtyři knihy o následování Krista

SmileyCentral.com

19.

Je třeba dokázat skutky to,

čemu věříš srdcem.

Cennadij Marseilský

20.

Láska k Bohu a láska k bližním jsou dvě křidla okna,

která nelze otevřít ani zavřit samostatně.

Sónen Kierkegaard

 21.

Láska je výzvou, kterou nám Bůh

neustále opakuje - proto, aby nás povzbudil k soboji s osudem.

Jan Pavel ll

22.

Láska je konečným cílem

dějin vesmíru, vesmírě. Amen.

Novalis

23.

Větší hodnotu má unce lásky

než sto vagonů rozumu.

Sv. Robert Bellarmin

24.

V den kdy přestanete hořet láskou,

mnozí zemřou chladem.

Frangois Mauriac

SmileyCentral.com

25.

Láska není ani tak citem

jako službou.

Laurence Sterne

26.

Jen milující člověk má sílu a schopnost

vykonat všechna dobrá díla, jež svět potřebuje

Mary Wardová

27.

Zákon lásky je spíše než přikázáním

výzvou ke štěstí.

Herrnann Hesse

28.

V okamžiku smrti budeme zkoušeni z lásky.

Jestliže zkoušku složíme,

budeme navěky žít v lásce.

Michel Quoist

29.

Milovat znamená přát bližnímu to,

co považujeme za dobré z lásky k němu,

a nikoli k sobě.

Aristoteles

30.

Láska je spontánní, stále nová:

projevuje se pokaždé jiným způsobem,

nedá se popsat, vynalézá nepředvídatelná řešení.

Chiara Lubichová

31.

Kdo miluje, vidí milovanou bytost,

jaká vyšla ze stvořitelské ruky Boží.

Edich Steinová

32.

Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná,

nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá,

neděla, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe,

nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ubliží,

má zármutek když se nělá něco špatného,

ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy.

Láska všechno omlouvá všemu věří,

nikdo nad ničím nezoufá, všechno vydrží.

Sv. Pavel, Nový zákon

33.

Po tobě hořím touhou, abych s tebou, lásko, diel:

Dej, prosím,  lásko, abych  láskou, zemřít směl.

Ježíši, má naděje, záhrň mne svou  nesmírnou láskou

Jacoponeda Todi

34.

Milovat Boha je nejvyšší ctnost.

Milovat Bohs je největší moudroust.

Milovat Boha je  nejvyšší vznešenost.

Milovat Boha je největší radost.

Johann Miachel Saile

SmileyCentral.com

35.

Svatost nespočívá v tom, že hodně víme,

nebo že hodně rozjímáme;

velké tajemství svatostí spočívá v tom, že hodně milujeme.

Sv. Tomáš Akvinský

36.

Nejde o to, abychom lásku kázali,

ale abychom ji prokazovali.

Anonym

37.

Jestliže jsme se nenaučili od Ježíše

stavět naše životy na věčmé zákoně lásky.

Pak Ježíš žil a zemřel zbytečně.

Maháma Cándní

38.

Každý čin, který nevychází z lásky,

nese v sobě zárodek smrti.

Heinnich Pestálozzi

39.

Kdo nemiluje, zůstává  ve smrti.

Sv. Jan, Nový zákon

40.

Setkávat se s lidmi je třeba ne s lampou,

ale se srdcem, neboť svá srdce otevřou jen lásce.

Peter Rosgger

41.

První přikázání je toto:

Miluj Pána, svého Boha,

celým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou.

Druhé je toto:

Miluj svého bližního jako sám sebe.

Žádné jiné přikázání není větší nežtato.

Sv. Matouš, Nový zákon

42.

Láska k bližnímu je měrou

naší lásky k Bohu.

Edith Steirová

43.

Stále umírá a nikdy umírát nepřestaně ten,

kdo miluje.

Matteo Bandello

44.

Láska může nahradit dlouhý život.

Ježíš nehledí na čas, ten v nebi neplatí,

hledí jen na lásku.

Sv. Terezie z Lisieux

45.

Pokud nemiluji, nejsem ničím.

Jean Racine

46:

Miluji ty, kdo mne milují, a ti,

kdo mě hledají, mne naleznou.

Starý zákon Přísloví

47.

Opravdova láska nechce než miluvat.

48.

Vše pomíjí - Kromě lásky k Bohua služby jen,

jemu samotnému.

Proto ten, kdo miluje Bohcelým srdcem,

nemá strach ze smrti ani z trestu

anize soudu ani z pekla.

Dokonce láska vede se vši

jistotu k Bohu.

Čtyři knihy o následování Krista

49.

V lásce zůstáváme nějvětší blaženost,

která kdy na světě byla.

Platón

50.

To, co si schováváš pro sebe.jsi již ztratil.

To, co dáváš, zůstane tvé navždy.

Josef Recla